Aktualności

Rzecznik Praw Obywatelskich, podobnie jak Rzecznik Finansowy,  zdecydował się na zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE w sprawie możliwości dochodzenia przez banki „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”. W sytuacji, gdy TSUE przyjmie pytanie RPO i RF będziemy mieli kolejną polską sprawą przed Trybunałem. Orzeczenie będzie tez odpowiedzią na jedno z pytań, które zadała Pierwsza Prezes SN,...
Czytaj dalej
Dnia 10 czerwca 2021 r. TSUE korzystnie wypowiedział się o przedawnieniu roszczeń w sprawach frankowych oraz w kwestii poinformowania o ryzyku walutowym. Wyrok C-776/19, przeciwko BNP Paribas: Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin...
Czytaj dalej
Z radością informujemy, że w dniu 10.06.2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał postanowienie w sprawie C-198/20 („nieczytający konsument”). TSUE potwierdził, że konsumentowi, który nie przeczytał umowy kredytu „frankowego” z bankiem przysługuje ochrona i pokazał sądowi pytającemu „żółtą kartkę” („sądowi odsyłającemu należy w pierwszej kolejności przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału…”). Załączamy kluczową część orzeczenia...
Czytaj dalej
W dniu 28 maja 2021 r. do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK trafił komplet klauzul przeliczeniowych mBanku. Umowy waloryzowane kursem CHF/EUR/GBP/USD zawierające klauzule z poniższego linku, są nieważne. Numery wpisów: 7770 – 7775 https://www.rejestr.uokik.gov.pl/ Z orzeczenia Sądu Najwyższego, I CSK 556/18, w którym czytamy: ,, …należy uznać, że zastrzeżone w umowie kredytu złotowego...
Czytaj dalej
2 czerwca Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje publiczne wysłuchanie w sprawie kredytów „frankowych” przed zapowiadanym rozstrzygnięciem Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Chodzi o wypracowanie stanowiska RPO dla SN z uwzględnieniem opinii prawników, ekspertów oraz samych „frankowiczów”. Zostałem zaproszony, jako członek Forum Konsumenckiego przy RPO. Mam szczęście wziąć osobisty udział w spotkaniu, ale RPO zaprasza wszystkich chętnych do śledzenia...
Czytaj dalej
11 maja 2021r. Sąd Najwyższy miał podsumować kwestie frankowe i wydać super-uchwałę. Nie wydał. Ogromne zaskoczenie i irytacja. Rano pojawiła się informacja, że w budynku jest bomba, a wieczorem gdy sędziowie się naradzili otrzymaliśmy komunikat, że SN potrzebuje zasięgnąć opinii różnych organów, w tym UWAGA! Rzecznika Praw Dziecka. (oficjalny komunikat w linku) To jest prawda,...
Czytaj dalej
  W październiku 2020 roku Rzecznik Finansowy zadał pytanie do SN dotyczące zasad, według których kredytobiorcy i banki powinny się rozliczyć po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej CHF przez sąd. 16 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze III CZP 11/20, wydał uchwałę, w której zdecydowanie wskazał, że jedynym możliwym sposobem rozliczenia jest zasada...
Czytaj dalej
Orzeczenie jest kontynuacją dotychczasowej linii orzeczniczej TSUE. Odpowiada na pytania sądu gdańskiego dotyczące umowy kredytowej dawnego Banku BPH, obecnie GE Money, które dotykały istotnej kwestii, czy po usunięciu klauzuli przeliczeniowej umowa może, czy nie może dalej funkcjonować? TSUE potwierdziło, że w rękach sądu krajowego leży obiektywne stwierdzenie, czy umowa jest ważna czy nie. Dodatkowo sąd...
Czytaj dalej
O zagadnieniach prawnych  Pierwszej Prezes SN, dr Małgorzaty Manowskiej w sprawie o sygnaturze III CZP 11/21, pisaliśmy w naszych Aktualnościach 19 marca 2021r. dziś poznaliśmy stanowisko Prokuratora Generalnego. Ad.1. Przyjmując, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, nie można uzupełnić umowy. Brak...
Czytaj dalej
Posiedzenie całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie pytań Pierwszej Prezes SN, dr hab. Małgorzaty Manowskiej dotyczących tematyki kredytów indeksowanych i denominowanych, zostało kolejny raz przesunięte w czasie. Nowa data to 11 maja 2021r. W komunikacie prasowym SN możemy przeczytać: „W trosce o życie i zdrowie sędziów i pracowników Sądu Najwyższego, jak również mając na...
Czytaj dalej
1 2 3