Nasza wygrana w TSUE!

Z radością informujemy, że w dniu 10.06.2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał postanowienie w sprawie C-198/20 („nieczytający konsument”).
TSUE potwierdził, że konsumentowi, który nie przeczytał umowy kredytu „frankowego” z bankiem przysługuje ochrona i pokazał sądowi pytającemu „żółtą kartkę” („sądowi odsyłającemu należy w pierwszej kolejności przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału…”).
Załączamy kluczową część orzeczenia TSUE:

„Z powyższych względów Trybunał (siódma izba) orzeka, co następuje:

Ochrona przewidziana w dyrektywie Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich przysługuje każdemu konsumentowi, a nie tylko temu, którego można uznać za „właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta”.”

Zachęcamy do przeczytania artykułu prasowego dotyczącego wydanego postanowieniu w sprawie C-198/20:

https://www.prawo.pl/biznes/dyrektywa-9313-chroni-kazdego-konsumenta-nieczytajacego-umow-tez,508818.html?fbclid=IwAR3pnbLyM0VUL6rIqYB1_5Ctk83sIeIR9HQZI8hDLdw_TNEBuLKRCbscBYM