Jak zacząć?

Jak zacząć współpracę?

Prześlij umowę

Prześlij umowę kredytową (.pdf, max 20 MB) email: CHF@kancelariaCHF.pl Możesz skorzystać z formularza znajdującego się poniżej

Analiza wstępna

Otrzymasz od nas wstępną analizę: lista wad + możliwe skutki prawne i finansowe. Jednocześnie prześlemy ofertę usług / projekt umowy.

Umowa

Kolejny krok to podpisanie umowy z Kancelarią CHF. Nasze umowy są jasne i przejrzyste. Precyzyjnie określają zakres usług oraz rozliczenia finansowe. Możliwe jest zawarcie umowy na odległość. W takim wypadku, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia w ciągu 14 dni. Płatności następują zgodnie z harmonogramem opisanym w cenniku.

Dokumenty

Do procesu sądowego konieczne jest skompletowanie dokumentacji.
Kluczowym dokumentem jest historia kredytowa, zazwyczaj banki potrzebują ok. 2 tygodni na jej przygotowanie i przekazanie. Wzór wniosku o udostępnienie historii możesz pobrać z naszej strony. Na podstawie historii kredytowej, przygotowujemy precyzyjną kalkulację roszczeń. Wysyłamy wezwanie do dobrowolnej zapłaty i prawidłowego wykonania umowy przez bank, a po bezskutecznym upływie terminu rozpoczyna się etap sądowy.









    „W zakresie informacji i dokumentów przekazanych Kancelarii CHF, zachowujemy zasady tajemnicy zawodowej wynikającej z ustawy o radcach prawnych.”