Proces z bankiem

Proces z bankiem

Końcowym skutkiem procesu sądowego z bankiem jest „odfrankowienie” lub unieważnienie umów kredytowych.

Przy okazji głównego roszczenia, pomagamy odzyskać dodatkowe nielegalne opłaty pobierane przez banki (UNWW, ubezpieczenia pomostowe).

Dla spłacających kredyt

 • pomoc w skompletowaniu dokumentacji,
 • wskazanie konkretnych roszczeń i ich wyliczenie,
 • pisma przedprocesowe,
 • pozew i pisma procesowe (w tym apelacja lub odpowiedź na apelację),
 • reprezentowanie w sądzie I i II instancji,
 • uzyskanie opinii Rzecznika Finansowego / Prezesa UOKiK,
 • negocjacje ugodowe z bankiem

Dla niespłacających kredytu

 • zawieszenie egzekucji komorniczej / odwołanie od nakazu zapłaty,
 • pisma procesowe,
 • reprezentowanie w sądzie I i II instancji,
 • uzyskanie opinii Rzecznika Finansowego / Prezesa UOKiK,
 • negocjacje ugodowe z bankiem

W przypadku niespłacania kredytu, szczególnie ważne jest przygotowanie do sądowej ofensywy banku. Optymalne jest wysłanie korespondencji do banku jeszcze przed wypowiedzeniem umowy i złożeniem pozwu przez bank.

W każdym przypadku konieczne jest zgromadzenie dokumentacji i przygotowanie wyliczeń. Takie działania wymagają czasu. Po wydaniu orzeczenia sądowego z wniosku banku (zwykle tzw. nakaz zapłaty), pozwany kredytobiorca ma tylko 14 dni na odpowiednią reakcję.

Kredytobiorca przed podjęciem świadomej decyzji o zaprzestaniu spłacania konieczne powinien przeprowadzić gruntowną analizę swojej sytuacji.