Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-08-12 (I C 1463/20):

 • nieważna umowa Deutsche Bank.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Wola z dnia 2021-08-09 (I C 177/20):

 • nieważna umowa Raiffeisen.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-08-05 (I C887/21):

 • nieważna umowa BNP Paribas (d. BGŻ).
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-07-22 (I C 674/19):

 • nieważna umowa mBank.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-07-21 (I C 277/20):

 • nieważna umowa mBank.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.

 

Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 2021-07-21 (XVII GC 3061/19):

 • nieważna umowa Raiffeisen.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.
 • wyrok zapadł w sądzie gospodarczym na rzecz przedsiębiorcy!

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-07-14 (I C 1458/20):

 • nieważna umowa mBank.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-07-13 (VI C 115/20):

 • „odfrankowienie” umowy mBank.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-06-27 (VI C 922/19):

 • „odfrankowienie” umowy mBank.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.
 • wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-06-23 (XXV C 398/19):

 • „odfrankowienie” umowy kredytu Getin Bank S.A.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-06-21 (VI C 2656/19):

 • nieważna umowa mBank.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.
 • wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.
 • to nasz 70 wyrok dotyczący mBanku!

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-06-17 (VI C 653/20):

 • „odfrankowienie” umowy mBanku.
 • wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-06-17 (VI C 2206/19):

 • „odfrankowienie” umowy kredytu BPH d. GE Money.
 • wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-06-09 (XXV C 569/19):

 • nieważna umowa dawnego Polbanku.
 • zasądzone 100% kwot na rzecz kredytobiorcy.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-06-01 (VI C 1708/19):

 • wyrok dotyczy Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów z dnia 2021-05-26 (I C 1296/19):

 • nieważna umowa Millenium.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorców.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-05-14 (I C 2230/19):

 • nieważna umowa „starego portfela” mBank.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.
 • Sąd zasądził kwoty starsze niż 10 lat!

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-05-11 (VI C 1420/19):

 • nieważna umowa „starego portfela” mBank.
 • zasądzone 100% żądania na rzecz kredytobiorcy.
 • wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-04-29 (XVII Ca 1134/20):

 • nieważna umowa „starego portfela” mBank.
 • pozew z 06.2019.
 • WYROK PRAWOMOCNY.

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-04-21 (XXV C 303/18):

 • umowa z Getin Bank S.A. nieważna.
 • zasądzone na rzecz kredytobiorczyni 100% żądania.
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-04-09 (II C 1219/19):
 • umowa z Getin Noble Bank nieważna.
 • zasądzona na rzecz kredytobiorczyni 100% żądania.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-03-15 (VI C 3529/19):

 • „odfrankowienie” umowy mBanku.
 • zasądzone na rzecz kredytobiorców niemal 70 000 PLN.

 

Wyrok Sądu Okręgowy w Warszawie z dnia 2021-02-25 (I C 1543/19):

 • umowa Raiffeisen nieważna (d.Polbank).
 • pozew banku (nakaz wystawiony na kwotę 296 782 PLN).
 • roszczenia banku bezzasadne.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-02.01 (VI C 3091/19):

 • „odfrankowienie” umowy mBanku.
 • zasądzone na rzecz kredytobiorców 100% żądania.
 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-02-03 (VI C 3530/19):

 • „odfrankowienie” umowy mBanku.
 • zasądzone na rzecz kredytobiorców 100% żądania.

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2021-01-11 (I C 1503/20):

 • umowa kredytu mBank nieważna – „stary portfel”.
 • zasądzone kwoty na rzecz kredytobiorcy.

Dla przypomnienia, grudzień 2020 zakończyliśmy z wynikiem 9 wyroków korzystnych dla kredytobiorców frankowych (7x mBank, 1x Millennium, 1x BPH (d. GE Money)).

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2020-10-14 (I ACa 1089/18):

 • nieważna umowa kredytowa PKO BP – „Własny Kąt”
 • WYROK PRAWOMOCNY

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2020-07-22 (VI C 1540/19):

 • nieważna umowa kredytu Deutsche Bank
 • zasądzone kwoty na rzecz kredytobiorców

 

Wyrok Sądu Odwoławczego w Warszawie z dnia 2019-10-29 (V Ca 403/19):

 • nieważna umowa kredytowa mBank – „Multiplan”
 • WYROK PRAWOMOCNY

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-03-15 (VI C 1208/17):

 • umowa kredytu mBank nieważna,
 • kwoty w PLN i CHF – bank zwraca kredytobiorcom

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-06-19 (VI C 1361/17):

 • umowa kredytu d. Kredyt Bank nieważna,
 • kwota 65 000 PLN do zwrotu do kredytobiorcy,

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-10-29 (I C 4125/17):

 • umowa kredytu mBank nieważna,
 • sąd wyraził opinię, że z urzędu jest zobowiązany dokonać całości rozliczeń między stronami (tzw. teoria salda), a wobec tego, że kapitał wypłacony przez bank nie został do chwili wyroku spłacony, to żądanie zapłaty na rzecz kredytobiorcy było zdaniem sędziego nieuzasadnione,
 • pierwszy wyrok na korzyść kredytobiorców SSR Wojciecha Łączewskiego (wcześniej ten sędzia uważał, że umowy frankowe nie mają wad prawnych)

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-11-06 (VI C 1209/17):

 • umowa kredytu mBank (tzw. stary portfel) nieważna,
 • kwoty w PLN i CHF – bank zwraca kredytobiorcom
 • wyrok sądu (PDF)

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2019-02-15 (VI C 1623/18):

 • umowa kredytu mBank nieważna,
 • 55 621,05 PLN do zwrotu do kredytobiorcy
 • pierwszy wyrok na korzyść kredytobiorców SSR Anny Perkowskiej

 

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2019-10-04 (I C 4126/17):

 • umowa kredytu mBank „odfrankowiona”,
 • 57 639,45 PLN oraz 450,14 CHF do zwrotu do kredytobiorcy,
 • raty w przyszłości niższe o ok. 50%,

Sprawa TSUE C-260/18

Mec. Marek Skrobacki blisko współpracuje z adwokat Agnieszką Plejewską (www.plejewska.pl) w sprawie pytania prejudycjalnego skierowanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Kluczowe stanowisko kredytobiorców zostało przygotowane we współpracy z dr. Jackiem Czabańskim, adwokatem.

W dniu 2019-10-03 Trybunał wydał fundamentalny dla wszystkich polskich kredytobiorców wyrok w sprawie C-260/18, w którym potwierdził, że nieuczciwe postanowienia umowy kredytu „frankowego” (odwołanie do kursów walut określanych jednostronnie przez banki) nie mogą być zastępowane kursem rynkowym czy kursem NBP.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218625&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3145582

Inne ważniejsze orzeczenia

Liczne wyroki (w tym prawomocne, kwoty wyegzekwowane od banku) dotyczące zwrotu składek niskiego wkładu własnego (UNWW),

Liczne uchylenia nakazów zapłaty uzyskanych przez banki (w kwocie od 350 tys. PLN do niemal 2 mln PLN)

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2019-03-19 (I Acz 210/19)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2019-03-08 (XXV Co 96/19)

 • skuteczne zatrzymanie egzekucji komorniczej prowadzonej przez bank PeKaO S.A. (d. BPH S.A.) na ostatnim etapie przed eksmisją rodziny z małoletnimi dziećmi z mieszkania – egzekucja prowadzona na podstawie niekonstytucyjnego BTE (bankowy tytuł egzekucyjny) na kwotę 157 257 CHF,

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 2019-07-17 (I C 379/19)

 • skuteczne umorzenie egzekucji komorniczej prowadzonej przez Getin Noble Bank S.A. na podstawie bezprawnego nakazu zapłaty na kwotę 411 351,39 PLN,