Sprawa TSUE C-260/18

Mec. Marek Skrobacki blisko współpracuje z adwokat Agnieszką Plejewską (www.plejewska.pl) w sprawie pytania prejudycjalnego skierowanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Kluczowe stanowisko kredytobiorców zostało przygotowane we współpracy z dr. Jackiem Czabańskim, adwokatem.

W dniu 2019-10-03 Trybunał wydał fundamentalny dla wszystkich polskich kredytobiorców wyrok w sprawie C-260/18, w którym potwierdził, że nieuczciwe postanowienia umowy kredytu „frankowego” (odwołanie do kursów walut określanych jednostronnie przez banki) nie mogą być zastępowane kursem rynkowym czy kursem NBP.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218625&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3145582

Przykładowe wyroki dotyczące nieważności / odfrankowienia

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-03-15 (VI C 1208/17):

 • umowa kredytu mBank nieważna,
 • kwoty w PLN i CHF – bank zwraca kredytobiorcom

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-06-19 (VI C 1361/17):

 • umowa kredytu d. Kredyt Bank nieważna,
 • kwota 65 000 PLN do zwrotu do kredytobiorcy,

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-10-29 (I C 4125/17):

 • umowa kredytu mBank nieważna,
 • sąd wyraził opinię, że z urzędu jest zobowiązany dokonać całości rozliczeń między stronami (tzw. teoria salda), a wobec tego, że kapitał wypłacony przez bank nie został do chwili wyroku spłacony, to żądanie zapłaty na rzecz kredytobiorcy było zdaniem sędziego nieuzasadnione,
 • pierwszy wyrok na korzyść kredytobiorców SSR Wojciecha Łączewskiego (wcześniej ten sędzia uważał, że umowy frankowe nie mają wad prawnych)

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-11-06 (VI C 1209/17):

 • umowa kredytu mBank (tzw. stary portfel) nieważna,
 • kwoty w PLN i CHF – bank zwraca kredytobiorcom
 • wyrok sądu (PDF)

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2019-02-15 (VI C 1623/18):

 • umowa kredytu mBank nieważna,
 • 55 621,05 PLN do zwrotu do kredytobiorcy
 • pierwszy wyrok na korzyść kredytobiorców SSR Anny Perkowskiej

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2019-10-04 (I C 4126/17):

 • umowa kredytu mBank „odfrankowiona”,
 • 57 639,45 PLN oraz 450,14 CHF do zwrotu do kredytobiorcy,
 • raty w przyszłości niższe o ok. 50%,

Inne ważniejsze orzeczenia

Liczne wyroki (w tym prawomocne, kwoty wyegzekwowane od banku) dotyczące zwrotu składek niskiego wkładu własnego (UNWW),

Liczne uchylenia nakazów zapłaty uzyskanych przez banki (w kwocie od 350 tys. PLN do niemal 2 mln PLN)

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2019-03-19 (I Acz 210/19)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2019-03-08 (XXV Co 96/19)

 • skuteczne zatrzymanie egzekucji komorniczej prowadzonej przez bank PeKaO S.A. (d. BPH S.A.) na ostatnim etapie przed eksmisją rodziny z małoletnimi dziećmi z mieszkania – egzekucja prowadzona na podstawie niekonstytucyjnego BTE (bankowy tytuł egzekucyjny) na kwotę 157 257 CHF,

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 2019-07-17 (I C 379/19)

 • skuteczne umorzenie egzekucji komorniczej prowadzonej przez Getin Noble Bank S.A. na podstawie bezprawnego nakazu zapłaty na kwotę 411 351,39 PLN,