Sąd Apelacyjny stosuje Dyrektywę 93/13 i wyrok TS UE – precedensowy przełom?

Z dużą satysfakcją dzielimy się informacją o precedensowym zastosowaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie poglądu TS UE (wyrok C-176/17 z dnia 13 września 2018 r.). Sąd Apelacyjny nie bał się stwierdzić pierwszeństwa prawa unijnego (Dyrektywa 93/13) przed przepisem polskiej ustawy (k.p.c.).

Orzeczenie zostało wydane w następującej sytuacji faktycznej.

W dniu 16 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nakaz zapłaty na podstawie weksla przedstawionego przez mBank S.A.  Taki nakaz jest natychmiastowo wykonalny – można prowadzić na jego podstawie egzekucję komorniczą, bez względu na złożenie zarzutów. Pozwani przez mBank złożyli takie zarzuty w dniu 14 września 2018 r., wnosząc jednocześnie o wstrzymanie wykonalności. Pełnomocnik pozwanych wykazał się refleksem i świadomością orzecznictwa TS UE i wskazał, że nie można utrzymać wykonalności weksla, gdyż jest to w całości sprzeczne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości wydanego w dniu 13 września 2018 r. (czyli dzień przed złożeniem zarzutów).

Sąd Okręgowy utrzymał wykonalność, a na skutek zaskarżenia – kwestia wykonalności została oceniona przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Ten sąd podzielił stanowisko TS UE – polskie przepisy k.p.c. o postępowaniu nakazowym na podstawie weksla są sprzeczne z Dyrektywą 93/13, a wobec pierwszeństwa przepisów unijnych – nie mogą mieć zastosowania. W konsekwencji – niemożliwe jest utrzymanie wykonalności nakazu zapłaty.

Postanowienie zostało wydane w dniu 19 marca 2019 r. (sygn. I ACz 210/19) i prawdopodobnie jest jednym z pierwszych orzeczeń w Polsce odwołującym się wprost do wyroku TS UE w sprawie C-176/17.

Mamy nadzieję, że analogicznie znajdą zastosowanie poglądy TS UE w najważniejszej sprawie dotyczącej kredytobiorców (tj. C-260/18) – wyrok spodziewany jest w najbliższych miesiącach.

 

Sprawę prowadzi r.pr. Marek Skrobacki.

 

Pobierz plik (postanowienie z uzasadnieniem)