21 marca, 2019

Z dużą satysfakcją dzielimy się informacją o precedensowym zastosowaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie poglądu TS UE (wyrok C-176/17 z dnia 13 września 2018 r.). Sąd Apelacyjny nie bał się stwierdzić pierwszeństwa prawa unijnego (Dyrektywa 93/13) przed przepisem polskiej ustawy (k.p.c.). Orzeczenie zostało wydane w następującej sytuacji faktycznej. W dniu 16 sierpnia 2018 r. Sąd...
Czytaj dalej