PYTANIE DO TSUE W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO: CZY KONSUMENT, KTÓRY NIE PRZECZYTAŁ UMOWY KREDYTU, MA PRAWO DO OCHRONY?

 

W sprawie prowadzonej przez mec. Marka Skrobackiego, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli (sprawa II C 2797/18) postanowił w dniu 11.05.2020 r. skierować kolejne 3 pytania do TSUE w sprawie kredytu „frankowego”. W istocie wątpliwości sądu sprowadzają się do następujących kwestii:

  • Czy ochrona wynikająca z Dyrektywy 93/13 przysługuje każdemu konsumentowi, czy też tylko konsumentowi dostatecznie rozważnemu, uważnemu i rozsądnemu?
  • Czy konsument podlega ochronie jeśli nie przeczytał umowy kredytu?
  • Czy można uznać za wystraczająco rozsądnego konsumenta, który wprawdzie przeczytał umowę kredytu, ale nie w pełni zrozumiał, a mimo to nie zwracał się do banku z prośbą o wyjaśnienia?

Sprawa sądowa dotyczy umowy kredytu dawnego Kredyt Bank (obecnie Santander Bank Polska).

Po wyroku w sprawie Dziubak (C-260/18) świadomość prawa ochrony konsumentów jest coraz lepsza wśród polskich sędziów. Jednak dla części polskich sędziów przyjęcie europejskich standardów ochrony konsumenta jest rewolucją kopernikańską. Części sędziów trudno uwierzyć w to, że banki mają ponosić odpowiedzialność finansową za nieuczciwie przygotowane umowy. Kolejne pytania do TSUE właśnie to pokazują. Po uzyskaniu europejskiego „stempla”, że ochrona przysługuje każdemu konsumentowi bez wyjątku, nawet najbardziej sceptyczny polski sędzia będzie miał pełną jasność co do kierunku orzekania.

Jak wskazują badania, ok. 60% konsumentów nie czyta umowy – więc sąd zadający pytanie ma wątpliwości, czy większość konsumentów w ogóle powinna mieć dostęp do ochrony prawnej wynikającej m.in. z art. 76 Konstytucji (źródło: https://konsument.um.warszawa.pl/sites/konsument.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/aktualnosci/infographic_unfairclauses_pl.pdf?fbclid=IwAR1HCdCG93FvHEzyitGcAeeQs3VovFHv0kd1PB7nauUaeGfJZDJdKdT4d1I)

Wobec tego, że mamy doświadczenie związane z TSUE (mec. Skrobacki ściśle współpracował z adw. Agnieszką Plejewską w sprawie C-260/18 Dziubak), to mamy przekonanie, że TSUE da bardzo pozytywny i pro-konsumencki impuls.

Treść postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli – pytanie do TSUE (pobierz plik PDF)