Nasze sprawy w TSUE C-82/21, C-198/20

Kancelaria CHF broni polskich konsumentów w TSUE.

Marek Skrobacki:
„C-82/21 i C-198/20, to sygnatury kolejnych spraw w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie mam przyjemność reprezentować konsumentów.
C-82/21 [ROSZCZENIA KONSUMENTÓW NIEPRZEDAWNIONE]
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście (ASR Michał Maj) poprosił TSUE o potwierdzenie, że roszczenia konsumentów starsze niż 10 lat przed złożeniem pozwu nie są przedawnione.
Odpowiedź TSUE wydaje się być formalnością.
W tej sprawie bank tak się przestraszył TSUE, że cofnął zarzut przedawnienia – ale na próżno. Sędzia się nie cofnął.
C-198/20 [KONSUMENT NIECZYTAJĄCY UMOWY]
Do tej sprawy obok Rzecznika Praw Obywatelskich przyłączył się Rzecznik Finansowy. Sprawa jest prowadzona przeze mnie w imieniu kredytobiorcy d. Kredyt Banku (obecnie Santander).
Istota zagadnienia sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy konsumentowi przysługuje ochrona także, gdy konsument nie przeczytał umowy kredytu bądź nie zrozumiał treści umowy.

Uważam, że są to ważne pytania dla tej części polskich sędziów, którzy po sprawie pp. Dziubak (C-260/18) nie są do końca przekonani o tym, że prawo jest po stronie kredytobiorców i pod „byle pretekstem” nie chcą udzielać ochrony kredytobiorcom.

Myślę, że orzeczenia TSUE w sprawach C- 82/21 i C-198/20, przekona sędziów niezdecydowanych.
DURA LEX SED LEX.”