Wszystkie klauzule przeliczeniowe mBanku są niedozwolone!

W dniu 28 maja 2021 r. do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK trafił komplet klauzul przeliczeniowych mBanku.

Umowy waloryzowane kursem CHF/EUR/GBP/USD zawierające klauzule z poniższego linku, są nieważne.

Numery wpisów: 7770 – 7775

https://www.rejestr.uokik.gov.pl/

Z orzeczenia Sądu Najwyższego, I CSK 556/18, w którym czytamy:

,, …należy uznać, że zastrzeżone w umowie kredytu złotowego indeksowanego do waluty obcej klauzule, a zatem także klauzule zamieszczone we wzorcach umownych kształtujące mechanizm indeksacji określają główne świadczenie kredytobiorcy…

wynika, że umowy zawierające klauzule z rejestru Prezesa UOKiK, są NIEWAŻNE!