15 czerwca, 2021

Z radością informujemy, że w dniu 10.06.2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał postanowienie w sprawie C-198/20 („nieczytający konsument”). TSUE potwierdził, że konsumentowi, który nie przeczytał umowy kredytu „frankowego” z bankiem przysługuje ochrona i pokazał sądowi pytającemu „żółtą kartkę” („sądowi odsyłającemu należy w pierwszej kolejności przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału…”). Załączamy kluczową część orzeczenia...
Czytaj dalej