Rzecznik Praw Obywatelskich zapytał TSUE o roszczenie banków wobec „frankowiczów”.

Rzecznik Praw Obywatelskich, podobnie jak Rzecznik Finansowy,  zdecydował się na zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE w sprawie możliwości dochodzenia przez banki „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”.
W sytuacji, gdy TSUE przyjmie pytanie RPO i RF będziemy mieli kolejną polską sprawą przed Trybunałem. Orzeczenie będzie tez odpowiedzią na jedno z pytań, które zadała Pierwsza Prezes SN, Małgorzata Manowska.
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-zapytac-tsue-o-dopuszczalnosc-roszczen-bankow-wobec-frankowiczow