22 czerwca, 2021

Rzecznik Praw Obywatelskich, podobnie jak Rzecznik Finansowy,  zdecydował się na zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE w sprawie możliwości dochodzenia przez banki „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”. W sytuacji, gdy TSUE przyjmie pytanie RPO i RF będziemy mieli kolejną polską sprawą przed Trybunałem. Orzeczenie będzie tez odpowiedzią na jedno z pytań, które zadała Pierwsza Prezes SN,...
Czytaj dalej
Dnia 10 czerwca 2021 r. TSUE korzystnie wypowiedział się o przedawnieniu roszczeń w sprawach frankowych oraz w kwestii poinformowania o ryzyku walutowym. Wyrok C-776/19, przeciwko BNP Paribas: Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin...
Czytaj dalej