9 kwietnia, 2021

O zagadnieniach prawnych  Pierwszej Prezes SN, dr Małgorzaty Manowskiej w sprawie o sygnaturze III CZP 11/21, pisaliśmy w naszych Aktualnościach 19 marca 2021r. dziś poznaliśmy stanowisko Prokuratora Generalnego. Ad.1. Przyjmując, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, nie można uzupełnić umowy. Brak...
Czytaj dalej
Posiedzenie całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie pytań Pierwszej Prezes SN, dr hab. Małgorzaty Manowskiej dotyczących tematyki kredytów indeksowanych i denominowanych, zostało kolejny raz przesunięte w czasie. Nowa data to 11 maja 2021r. W komunikacie prasowym SN możemy przeczytać: „W trosce o życie i zdrowie sędziów i pracowników Sądu Najwyższego, jak również mając na...
Czytaj dalej