Kolejny termin posiedzenia SN.

Posiedzenie całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie pytań Pierwszej Prezes SN, dr hab. Małgorzaty Manowskiej dotyczących tematyki kredytów indeksowanych i denominowanych, zostało kolejny raz przesunięte w czasie.

Nowa data to 11 maja 2021r.

W komunikacie prasowym SN możemy przeczytać:

„W trosce o życie i zdrowie sędziów i pracowników Sądu Najwyższego, jak również mając na względzie planowane na dzień 29 kwietnia 2021 r. ogłoszenie wyroku TSUE w sprawie C-19/20, Pierwszy Prezes SN, dr hab. Małgorzata Manowska zarządziła przesunięcie na dzień 11 maja 2021 r., na godz. 10, terminu posiedzenia składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (…) dotyczącej tzw. kredytów frankowych”.