Dziś rusza Wydział „Frankowy”!

1 kwietnia 2021r. rozpoczyna swoją działalność WYDZIAŁ FRANKOWY Sądu Okręgowego w Warszawie.

Ten specjalny wydział został utworzony z powodu ogromnej ilości spraw dotyczących kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego trafiających do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczącym XXVIII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie został wyznaczony SSO Tomasz Niewiadomski, który do tej pory pełnił funkcję Wiceprezesa ds. cywilnych Sądu Rejonowego dla  Warszawy-Mokotowa.

W skład wydziału na początkowym etapie mają wchodzić następujący sędziowie:

  • SSO Piotr Bednarczyk* – zastępca przewodniczącego XVIII Wydziału Cywilnego.
  • SSO Katarzyna Dawid-Birska**
  • SSO Paweł Krekora**
  • SSO Stanisław Gradus-Wojciechowski**
  • SSO Joanna Karczewska*
  • SSO Andrzej Lipiński**
  • SSO Iwona Lizakowska-Bytof*
  • SSO Kamila Spalińska*
  • SSO Paweł Stosio**
  • SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha*

*wydawali w przeszłości pozytywne dla kredytobiorców rozstrzygnięcia w sprawach CHF
**brak informacji o wyrokach

Sprawy sędziów, którzy będą orzekać w XXVIII Wydziale Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczące roszczeń z umów denominowanych/ indeksowanych/ waloryzowanych do franka szwajcarskiego, zostaną przeniesione do XXVIII Wydziału tutejszego Sądu i otrzymają nową sygnaturę.