Aktualności

1 kwietnia 2021r. rozpoczyna swoją działalność WYDZIAŁ FRANKOWY Sądu Okręgowego w Warszawie. Ten specjalny wydział został utworzony z powodu ogromnej ilości spraw dotyczących kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego trafiających do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczącym XXVIII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie został wyznaczony SSO Tomasz Niewiadomski, który do tej pory pełnił funkcję Wiceprezesa ds....
Czytaj dalej
W sprawie pytań prejudycjalnych złożonych do TSUE przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w dniu 12 maja 2020 r. , stanowiska RPO, KE a teraz Rządu RP są zbieżne.   Poniżej pytania a następnie stanowisko Rządu RP.   1) Czy w świetle art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG z...
Czytaj dalej
Dnia 29 stycznia 2021 r. Prezes Sądu Najwyższego dr Małgorzata Manowska złożyła do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wniosek w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie sądów powszechnych, jak i samego Sądu Najwyższego. Celem jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa oraz jak najszersze opracowanie problemu frankowego. Zagadnienia przedstawione we wniosku są uniwersalne, odnoszą się...
Czytaj dalej
16 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze III CZP 11/20, wydał uchwałę, w której odniósł się do sposobu rozliczenia nieważnych umów kredytu. Obowiązuje zasada 2 kondykcji. Dzięki temu rozstrzygnięciu odpada kolejny pretekst do wstrzymywania wyrokowania w sprawach „frankowych”. Teraz czekamy na 25.03.2021 i super-uchwałę Sądu Najwyższego, która powinna zamknąć kluczowe rozbieżności w...
Czytaj dalej
Bardzo trafny tytuł wywiadu z mec. Markiem Skrobackim w czasopiśmie „Nasz Dziennik”. „W swojej pracy widzę, jak wiele rodzin znalazło się w pułapce finansowej. Niestety czasem tracą wiarę w lepsze jutro, widzę osoby przygniecione psychicznie, czy takich, którzy wpadli w depresję. Pracuję z rodzinami, które się rozpadły – i z całą pewnością pułapka frankowa się...
Czytaj dalej
Kancelaria CHF broni polskich konsumentów w TSUE. Marek Skrobacki: „C-82/21 i C-198/20, to sygnatury kolejnych spraw w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie mam przyjemność reprezentować konsumentów. C-82/21 [ROSZCZENIA KONSUMENTÓW NIEPRZEDAWNIONE] Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście (ASR Michał Maj) poprosił TSUE o potwierdzenie, że roszczenia konsumentów starsze niż 10 lat przed złożeniem pozwu nie są przedawnione....
Czytaj dalej
  W sprawie prowadzonej przez mec. Marka Skrobackiego, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli (sprawa II C 2797/18) postanowił w dniu 11.05.2020 r. skierować kolejne 3 pytania do TSUE w sprawie kredytu „frankowego”. W istocie wątpliwości sądu sprowadzają się do następujących kwestii: Czy ochrona wynikająca z Dyrektywy 93/13 przysługuje każdemu konsumentowi, czy też tylko konsumentowi dostatecznie...
Czytaj dalej
Z dużą satysfakcją dzielimy się informacją o precedensowym zastosowaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie poglądu TS UE (wyrok C-176/17 z dnia 13 września 2018 r.). Sąd Apelacyjny nie bał się stwierdzić pierwszeństwa prawa unijnego (Dyrektywa 93/13) przed przepisem polskiej ustawy (k.p.c.). Orzeczenie zostało wydane w następującej sytuacji faktycznej. W dniu 16 sierpnia 2018 r. Sąd...
Czytaj dalej
Z przyjemnością publikujemy postanowienie o zawieszeniu egzekucji – w trybie zabezpieczenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Udało się nam zablokować komorniczą egzekucję dosłownie w ostatniej chwili. Stan faktyczny: bank z komornikiem doszli praktycznie do ostatniego etapu sprzedaży mieszkania obciążonego kredytem „frankowym”. Rodzina kredytobiorców, przytłoczona sytuacją, praktycznie się nie broniła. W ostatniej chwili spotkali  i w sumie przypadkowo –...
Czytaj dalej
W dniu dzisiejszym mec. Skrobacki uczestniczył w spotkaniu z Pierwszym Rzecznikiem Generalnym Trybunału Sprawiedliwości UE, prof. Maciejem Szpunarem oraz sędzią Sądu Unii Europejskiej, prof. Krystyną Kowalik-Barańczyk.
Czytaj dalej
1 2 3