22 marca, 2021

W sprawie pytań prejudycjalnych złożonych do TSUE przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w dniu 12 maja 2020 r. , stanowiska RPO, KE a teraz Rządu RP są zbieżne.   Poniżej pytania a następnie stanowisko Rządu RP.   1) Czy w świetle art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG z...
Czytaj dalej