19 marca, 2021

Dnia 29 stycznia 2021 r. Prezes Sądu Najwyższego dr Małgorzata Manowska złożyła do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wniosek w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie sądów powszechnych, jak i samego Sądu Najwyższego. Celem jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa oraz jak najszersze opracowanie problemu frankowego. Zagadnienia przedstawione we wniosku są uniwersalne, odnoszą się...
Czytaj dalej