Precedensowe uzasadnienie nieważności kredytu mBank

Z satysfakcją dzielimy się uzasadnieniem wyroku w sprawie VI C 1209/17 wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Sąd doszedł do wniosku, że umowa kredytu mBank jest nieważna. Precedensowe jest jednak uzasadnienie, w którym sąd podzielił nasz pogląd, że:

  1. tekst Dyrektywy 93/13 jest bardziej korzystny dla konsumentów, niż polska implementacja (art. 385(1) k.c.),
  2. kluczowym argumentem za „odwalutowaniem” umowy jest brak przekazania przez bank pełnej informacji o ryzyku walutowym.

Wierzymy, że podobnym śladem pójdą inni pełnomocnicy i sędziowie, bo ten kierunek wynika z najnowszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (np. wyrok C-186/16 z dnia 2017-09-20 czy C-51/17 z dnia 2018-09-20).