O nas

Kancelaria CHF zajmuje się wyłącznie prowadzeniem procesów sądowych przeciwko bankom. Specjalizacja zapewnia najwyższy poziom merytoryczny. W szczególności Kancelaria CHF bazuje na argumentacji wynikającej z prawa europejskiego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Kancelaria CHF jest prowadzona przez radcę prawnego Marka Skrobackiego, który od 2017 roku prowadzi spory z bankami.

Jest jednym z liderów środowiska prawników „frankowych” w Polsce. Pan Marek Skrobacki jest prawnikiem z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, w przeszłości był m.in. wieloletnim dyrektorem działu prawnego dużej spółki (o przychodach powyżej 100 mln PLN rocznie). Prywatnie jest kredytobiorcą „frankowym” mBank i posiadaczem Karty Dużej Rodziny.

W warszawskim biurze pracuje 6 osobowy zespół prawników (radcowie prawni, aplikanci).

Podążając za potrzebami klientów z całej Polski, Kancelaria CHF tworzy sieć ściśle współpracujących prawników w największych miastach Polski. Są to adwokaci i radcowie prawni, będący krajowymi liderami w sprawach sporów z bankami i dają rękojmię najwyższej jakości wiedzy oraz zaangażowania w sprawy „frankowe”.

Łącznie prowadzimy ponad 500 postępowań sądowych przeciwko bankom i posiadamy na koncie ok. 30 wyroków korzystnych dla kredytobiorców (stan na październik 2019 r.).

Zespół

GDYNIA

 • adwokat Agnieszka Plejewska
 • Batorego 9/23, 81-365 Gdynia
 • tel. 58 781 76 67
 • mail: plejewska@post.pl
 • www.plejewska.pl

KATOWICE

 • radca prawny Dorota Pilarczyk, kancelaria Lex Nord
 • Dąbrówki 16, 40-081 Katowice
 • tel. 516 076 132
 • mail: kancelaria@lexnord.pl
 • www.lexnord.pl

KRAKÓW

 • adwokat Teresa Majewska
 • Radzikowskiego 3, 31-305 Kraków
 • tel. 600 436 132
 • mail: teresa.majewska@adwokatura.pl

SZCZECIN

 • radca prawny Sylwester Kasprzewski
 • Bolesława Krzywoustego 15/4, 70-250 Szczecin
 • tel. 661 329 563
 • mail: chf@gryfpro.pl
 • http://kancelaria.gryfpro.pl/

Kancelaria CHF

IDEA

Nasza firma powstała z powodu braku rozwiązań systemowych dla Frankowiczów. Chcemy dostarczać rzetelną pomoc a jednocześnie wyznaczyć nowy standard na rynku: przedstawiamy jasny cennik i przejrzysty zakres usług.

Bazując na doświadczeniu współpracy z międzynarodowymi funduszami działającymi w branży prawnej (tzw. „litigation funding”), staraliśmy się w sposób pionierski wprowadzić podobny model w Polsce. Zgromadziliśmy fundatorów – osoby dobrej woli, którym przyświeca idea pomocy ludziom w potrzebie. Fundatorzy powierzyli nam własne prywatne środki finansowe, z przeznaczeniem na pomoc szczególnie potrzebującym rodzinom Frankowiczów. Z tego względu w DNA naszej firmy jest wrażliwość większa niż zwykle spotykana w biznesie.

KIEROWNICTWO

Na poziomie operacyjnym, działaniami Kancelaria CHF kieruje Marek Skrobacki:
– radca prawny, 20 lat doświadczenia zawodowego
– dyrektor działu prawnego dużej spółki (o przychodach powyżej 100 mln PLN rocznie), współpracownik kancelarii prawnych i firm doradczych
– organizator projektów i pełnomocnik w sprawach o zwrot kwot pobranych bez podstawy prawnej przez Skarb Państwa i władze lokalne (oszczędności dla płatników: kilkadziesiąt milionów PLN)
– pionier organizacji finansowania postępowań sądowych w Polsce (współpraca z międzynarodowym funduszem z UK).

STRUKTURA

Struktura firmy została tak zaprojektowana, aby umożliwić finansowanie kosztów osobom potrzebującym oraz wykonywanie usług merytorycznie i efektywne kosztowo.
– Kancelaria CHF Sp. z o.o. – organizacja usług na rzecz kredytobiorców, administrowanie, rozliczenia/finansowanie potrzebujących, organizacja źródeł finansowania
– Marek Skrobacki. Kancelaria radcy prawnego – merytoryczna działalność prawnicza

Co nas wyróżnia

Specjalizacja – „kredyty CHF”

Zajmujemy się wyłącznie sprawami „kredytów CHF”. Umożliwia to koncentrację wiedzy eksperckiej: prowadzimy stały monitoring orzecznictwa sądów w sprawach Frankowiczów i działań banków.

To umożliwia wdrażanie optymalnej strategii działania dla Frankowiczów.

Konkretne usługi

Zajmujemy się wyłącznie (i) procesami sądowymi o „odfrankowienie” lub unieważnienie umów kredytowych oraz (ii) przerwaniem biegu przedawnienia roszczeń Frankowiczów. Przy okazji głównego procesu, pomagamy odzyskać nielegalne opłaty pobierane przez banki (UNWW, ubezpieczenia pomostowe).

Przejrzyste zasady

Jasny i prosty cennik usług jest opublikowany na stronie www. Nie ma dodatkowych opłat za pisma procesowe, rozprawy i postępowanie apelacyjne.

Wrażliwość społeczna

Koszty finansowe sprawy sądowej mogą być dla wielu osób barierą. Proponujemy rozwiązania, które ułatwiają Frankowiczom dostęp do skutecznego wyegzekwowania sprawiedliwości w sądzie.

Raty. We współpracy z Alior Bankiem (bank nie zaangażowany w toksyczne „kredyty CHF”) umożliwiamy płatność w ratach (do 20 rat miesięcznych).

Rodziny wielodzietne otrzymują u nas 10% rabatu.

Fundusz Pomocowy. Dzięki ludziom dobrej woli, udało nam się utworzyć specjalny Fundusz Pomocowy, który udziela wsparcia rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Fundusz pokrywa koszty opłat sądowych oraz usług prawnych.

Wyjaśniamy podstawy prawne

Oferujemy konkretne usługi

Proponujemy przejrzysty system rozliczeń